OLKIControl on kansainvälisissä kilpa- ja huippu-urheilupiireissä jo laajaa kiinnostusta osakseen saanut kehonhallinnan harjoitteluun kehitetty erityislaite, joka tutkitusti auttaa parantamaan ja ylläpitämään kehon fyysistä suorituskykyä sekä ehkäisemään loukkaantumisia.

Entisen tennisammattilaisen ja maajoukkuevalmentaja Olli Rahnaston sekä entisen ammattitanssija Kirsi Rahnaston patentoitu kotimainen innovaatio tarjoaa täysin uuden ja uniikin ulottuvuuden oheisharjoitteluun sekä fysikaaliseen kuntoutukseen. Laitetta on jo viety muun muassa tennisakatemioihin Yhdysvaltoihin ja Venäjälle, minkä lisäksi kysyntää on riittänyt useammalta kansain­väliseltä huippu-urheilutaholta.

Salaisuus piilee oivaltamisessa ja aktivoinnissa

Syvien lihasten aktivointiin ja sen oival­tamiseen kehitetyn ainutlaatuisen laitteen toiminta perustuu dynaamiseen liikkee­seen, jonka pysäytyskohdissa syvät lihak­set aktivoituvat kehon asennon minimoi­dessa muiden lihasryhmien käytön. Tällöin energia siirtyy suoraan syviin vatsalihak­siin. Siten OLKIControl-harjoittelu auttaa herättämään oikea-aikaisen tukilihasakti­vaation ja ehkäisemään syvien tukilihasten toimintahäiriötä, jossa vartalon tuki vir­heellisesti siirtyy suorittajalihaksi!le. Laitteen avulla lannerankaa tukevat syvät lihakset aktivoituvat eriytyneesti ja tehokkaasti vain vähäisellä pinnallisten suorittajalihasten aktivoinnilla.

Lisäarvoa harjoitteluun

OLKIControl auttaa käyttäjäänsä oivalta­maan oman keskikehonsa syvien lihasten aktivoinnin. Tämä on hyödynnettävissä siirrännäisvaikutuksena suoraan urheilun lajisuorituksissa ja tekniikan hallitsemi­sessa parantuneen keskikehon kontrollin ja ydintuen ansiosta.

Kymmenen vuoden kehitys- ja testaus­työn tuloksena myös ilmeni, että laitteella on merkittäviä hyötyjä etenkin selkävam­moja ennaltaehkäisevänä ja kuntoutta­vana työkaluna.

OLKIControl on helposti integroitavissa osaksi terveys- ja liikunta-alan kokonais­valtaisia kehonhuollon metodeja. Kevyt ja käyttömukavaksi räätälöity väline on todettu kipupotilaiden keskuudessa hyvin siedetyksi sekä pidetyksi.

Suositellaan jokaiselle

Laite on ollut kilpa- ja huippu­urheilun tutkimuskeskuksen KIHU:n henkilökunnan käytössä ja kokemusten perusteella OLKI­Control soveltuu moneen tarkoi­tukseen. KIHU:n johtajan Sami Kalajan mukaan kompakti, tehokas ja sähkötön laite on oiva väline esimerkiksi työpaikoille, ja tuo paljon lisäpontta harjoitteluun.

– Tämä on erinomainen täsmä­työkalu vartalon kiertäjälihasten harjoit­teluun. Helposti siirrettävissä oleva laite, jossa harjoittelu tapahtuu samassa asen­nossa (seisten) kuin lajisuoritukset, Kalaja analysoi.

Urheilijoille aloittelijoista huippui­hin, nuorista aikuisiin sekä koululaisille ja istumatyöntekijöille OLKIControlia suositteleva Kalaja näkee laitteessa useita merkittäviä hyötyjä.

– Se tuo tehostusta lajisuoritukseen ja ehkäisee vammoja sekä lihasten vahvis­tumisen että parantuneen kehonhallin­nan kautta.

Suomen Urheilugaalassa vastikään ansioistaan palkittu entinen Suomen Olympiakomitean vastaava fysiotera­peutti Seppo Pehkonen suosittelee lai­tetta jokaiselle vartaloa tukevien lihasten harjoitteluun.

– Laitteen käytössä vartalon lihasten aktivoitumisjärjestys muuntuu, jolloin aivojen liikemallia muutetaan. Henkilö oppii aikaistamaan syvien lihasten akti­vaatiota, jolloin kehon toiminta para­nee vartalon tuen lisääntymisen
myötä, Pehkonen valaisee OLKI­Controlin toimintaperiaatetta.