OLKIControl Method training program app available on new site
https://app.olkicontrol.com/

Aktiverande, intuitivt träningsredskap för bålstabilitet

Träningsredskapet OLKIControl ger användaren en aha-upplevelse och stärker bålstabiliteten efter upprepad träning. Då de djupa musklerna aktiveras får bålen ett starkt stabiliserande stöd.

  • Lätthanterlig
  • Enkel att ställa in för träning
  • Ryggpatienter tål och gillar den
  • Extra hjälp vid träning med andra metoder och hjälpmedel i hälso- och motionsbranscherna
  • Synergieffekt i olika idrottsgrenar
  • Inled användningen under ledning av professionella i hälso- eller motionsbranschen
  • Finländsk patenterad innovation*

En ny OLKIContol presentations video har publicerats!

Rehabilitering sammandrag

Vimeo

Sport samling

Vimeo

Äldre människor samling

Vimeo

”OLKIControl är ett utmärkt, lätt att använda och prisvärt sätt att utveckla, aktivera och träna den djupa bukmuskulaturen. Bästa resultaten uppnås med en daglig rutin. Investeringen är liten, men resultaten mycket bra. OLKIControl redskapet kan användas överallt. Som vanligt ger de enkla lösningarna de bästa resultaten”.

Hannu Luomajoki, PT PhD, Professor für muskuloskeletal
Physiotherapie.

TtM Vesa Lehtola Dissertation: Sub-classification based specific movement control exercises are superior to general exercise in sub-acute low back pain when both are combined with manual therapy: A randomized controlled trial: https://bmcmusculoskeletdisord.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12891-016-0986-y 

”Träningsredskapet OLKIControl fungerar väldigt bra i rehabiliteringen av långvarig smärta i ländryggen. De djupa bålmusklernas aktivering känns konkret under träningen. OLKIControl används på vår klinik av alla ländryggs patienter som tränar i vårt gym. Responsen på OLKIControl är positiv.”

Vesa Lehtola

Physiotherapist , OMT, PhD
OMT-Fysio. Kotka

 


 

Leo-Pekka Tähti, femfaldig paralympisk guldmedaljör, Trefaldig världsmästare och världsrekord innehavare på 100 m, förbereder sej för säsongen med att träna den djupa bålmuskulaturen med OLKIControl.

Testimonial for the OLKIControl exercise system

The OLKIControl exercise system has been effective in eliciting improved motor control and strength of the deep inner core muscles. When used in its simplest form and with its limited range of motion into rotation, it can be helpful in dancers with overuse muscle issues or lower back pain, increasing circulation and promoting improved activation of the multifidi and transverse abdominus muscles so vital to stabilize the trunk and core.

I have found it especially helpful with very hypermobile dancers who have difficulty accessing their deep inner core muscles and finding central stability. I have found it to be instrumental in helping to change some of their motor control patterns.

In dance medicine, the OLKIControl exercise system is a useful device to allow for intuitive activation and use of the deep core muscles with movement and can be used in a very task specific manner for ballet. When combined with movement, the impact on function and the possibilities are endless.

Heather Southwick, PT, MSPT, Director of Physical Therapy, Boston Ballet

Kombinera andra övningar med olkicontrol övningar genom att klicka här

(click to open)

OLKI-posters now for sale!

Click to open pdf

OLKI MOVEMENTS SITTING

Click to open pdf

Tips for OLKI standing position movements

Click to open pdf

Click edit button to change this code.
Click edit button to change this code.

olli_rahnasto kirsi_rahnasto

Olli och Kirsi Rahnasto – personerna bakom OLKIControl

OLKIControl är resultatet av det sportinriktade äkta parets, Olli och Kirsi Rahnastos, gemensamma aha-upplevelse.
Olli Rahnasto tävlade som ung i flera idrottsgrenar, men tennisen blev sist och slutligen hans huvudgren. Olli Rahnasto är en av Finlands mest framgångsrika tennisspelare. Under sin aktiva karriär var han topp-100 ATP-spelare och kapten för det finska Davis Cup landslaget i flera år.
Olli Rahnasto är utbildad till professionell tennistränare. Han har verkat som huvudtränare för Finlands tennisförbund samt arbetat som tränare i Tyskland och Norge.
Nuförtiden är Olli Rahnasto mångsidigt engagerad i olika idrottsgrenar dels i egenskap av tränare och som arrangör av olika evenemang.
Kirsi Rahnasto är utexaminerad från Finska Nationaloperans balettskola och har arbetat som professionell dansare. Hon har även arbetat som instruktör för dans- och motionsgrupper riktade till personer i olika åldrar.
Kirsi Rahnasto har varit aktivt involverad i Olli Rahnastos team, dels under hans aktiva idrotts- och tränarkarriär samt i olika idrottsprojekt.

OLKIControl hjälper dig att förbättra kroppskontrollen.

Under flera år utövade Olli och Kirsi Rahnasto tillsammans olika sorters övningar för ökad kroppskontroll. Som ett resultat av träningen förstod de vad som var själva kärnan i det hela.
Då började de fundera om det kunde finnas ett enkelt och snabbare sätt att hitta den egna kroppskontrollen/bålstabiliteten, och hur var och en kunde utveckla denna.
Resultatet av tio års forskning och testning blev OLKIControl – ett redskap för kroppskontroll, vars första prototyp blev färdig år 2012.
OLKIControl utvecklades i första hand för aktiva idrottare. De första undersökningarna visade dock att OLKIControl även fungerade utmärkt i rehabiliteringen av ryggpatienter och i preventivt syfte för att undvika ryggproblem hos personer i sittande arbete.
OLKIControl lämpar sig väl för upprätthållandet och förbättring av äldre personers balans. Då balansen är bra undviker man att falla omkull med därpå följande skador.
OLKIControl är ett utmärkt hjälpmedel i fysikalisk vård samt i åldringsvården som en del av den helhetsbetonade kroppsvården.
Aktiv idrottare eller motionsidrottare – Du kan skaffa dej ett eget OLKIControl-träningsredskap. För att få maximal nytta av redskapet, bör du inleda träningen under ledning av en OLKIControl instruktör, fysioterapeut/sjukgymnast, personal trainer eller en tränare/instruktör med kunskap om redskapet.

 

På Saga Helapuisto servicehem används träningsredskapet till att upprätthålla åldringarnas funktionella förmåga samt i rehabilitering. Redskapet kan även användas när man sitter i rullstol. Enligt fysioterapeut Tuomas Tenkanen fungerar redskapet utmärkt då man tränar bålstabilitet samt förbättrar kroppskontrollen hos äldre.
Personalen på Helapuisto använder samma gym som invånarna. De tycker att redskapet är ett effektivt nytt träningsredskap och omnämner bl.a den enkla rörelsen som stretchar axlar och rygg samt stärker bålens muskulatur. Detta är viktigt för att upprätthålla arbetsförmågan i vårdbranschen, konstaterar Helapuistos chef Tuula Korhonen.
Tuula Korhonen, SAGA SERVICEHEM
OLKI exercises activate and strengthen the pelvic floor

I have used OlkiControl in my work as a physiotherapist since August 2016. It has been my clinical experience that Olki control exercising assesses all deep core muscles, including pelvic floor muscles. The greatest increase in muscle activity is achieved in a neutral lumbopelvic position. I often start by correcting my clients lumbopelvic position in a supine, prone or sidelying position before doing the Olki exercises sitting or standing up.

For the client to learn how to maintain a correct neutral lumbopelvic position actively, warming up by pushing the device in a short range back and forth might be good. Then add flexion in the knees and hips.

After this the Olki Star exercise is in my experience a good choice since it is a functional movement where you relax the muscles when the device moves and activate the muscles when you stop the device and change direction.

Susanna Schauman-Ek, Bachelor of Physiotherapy, Pilates instructor / ArtFysio Oy

För vårdinrättningar, arbetsplatser (personer som utför sittande arbete på kontor), elitidrott, hem, idrottsanläggningar (tennis, golf, skidlöpning, …)

US patent no.9,789,349
Canadian patent no.2,917,533
TM and © OLKIControl Oy